"Be Pretty, Be Smart, Take Action."
<
>
Doelstelling XI

Controle leggen op de gezondheid en welzijn van het model.

Doelstelling IX

Certificeren van modellenbureaus en fotografen.

Doelstelling VII

Controle leggen op prijsverhouding model / modellenbureaus (% fees).

Doelstelling V

Bescherming bieden voor de uitbetalingen (termijn, hoogte, verzuim, fee) van opdrachten aan het model.

Doelstelling III

Bescherming bieden tegen onrechtmatig gebruik van het portretrecht.

Doelstelling I

Hulpverlening voor juridische onenigheden tussen model, fotograaf en modellenbureau.

Doelstelling II

Preventieve zorg bieden tegen corruptie in de modellenbranche.

Doelstelling IV

Wettelijke verantwoordelijkheden vastleggen tussen het model, modellenbureau en opdrachtgever.

Doelstelling VI

Controle leggen op de minimale leeftijd om als model te mogen fungeren.

Doelstelling VIII

Voorkomen van en hulp bieden bij misbruik van een model.

Doelstelling X

Standaardiseren van een modellencontract.

Doelstelling XII

Extra voorlichtingen en informatie verstrekken over de risico’s van modellenwerk.

Doelstelling IX

Controle leggen op de gezondheid en welzijn van het model.

Al jaren wordt er geklaagd over ongezonde modellen die een te lage BMI hebben, aangezien dit vaak jonge vrouwen betreft heeft dit zeer veel invloed op de gezonde ontwikkeling van het lichaam. Ik heb in mijn verleden meerdere modellen gekend die vaak flauwvielen tijdens een shoot/opdracht/opname of catwalk dag. Er wordt vanuit de modellenbranche veel druk gelegd op de modellen om er zo (ongezond) slank mogelijk uit te zien, dit resulteert bij de modellen vaak in problemen zoals anorexia, boulimia nervosa, concentratieproblemen op school, en drugsgebruik. Gevolgen van de ondervoeding voor meisjes en jonge vrouwen zijn onder andere groeivertraging, verlate puberteitsontwikkeling en botontkalking. 

Als het normale eetpatroon niet op tijd wordt hervat kan de gezondheidsschade niet meer volledig worden hersteld. In de nog niet volledig ontwikkelende hersenen van meisjes en jonge vrouwen treden bovendien veranderingen op die nooit meer helemaal verdwijnen, ook niet als zij weer een normaal eetpatroon krijgen. Dit is een ernstig probleem waar momenteel geen controle of toezicht op is. Onder het kopje “slechte arbeidsomstandigheden” moet dit in onze ogen onder toezicht gebracht worden en bepaalde maatstaven komen met betrekking tot het BMI van de modellen. Momenteel is er in Amerika al een modellenvakbond opgericht die al wettelijke bepalingen voor het BMI heeft doorgevoerd voor modellen, er is een samenwerkingsverband gecreëerd met deze vakbond om dit ook in Nederland en respectievelijk in Europa door te voeren.

 

Tijdens veel fotoshoots en opdrachten wordt er weinig aandacht geschonken aan de omstandigheden van het model wanneer deze aan het werk is. Vaak komen modellen in te koude omgevingen terecht waarin zij met te weinig bedekking (kleding) werken. Dit komt voornamelijk doordat de meeste fotoshoots in grote studio’s plaatsvinden of de zomer fotoshoots in de winter worden verricht. Ook hier willen wij meer toezicht op en eventueel maatregelen op treffen.

Hieronder staat in kernwoorden waar de stichting maatregelen op wil treffen:

 

 • BMI

 • Eten en verzorging tijdens shoot’s

 • Rust uren

 • Temperatuur

 • Afstand/reistijd

 • Maximale duur shoot/werkuren per dag

Controle leggen op de gezondheid en welzijn van het model.

Al jaren wordt er geklaagd over ongezonde modellen die een te lage BMI hebben, aangezien dit vaak jonge vrouwen betreft heeft dit zeer veel invloed op de gezonde ontwikkeling van het lichaam. Ik heb in mijn verleden meerdere modellen gekend die vaak flauwvielen tijdens een shoot/opdracht/opname of catwalk dag. Er wordt vanuit de modellenbranche veel druk gelegd op de modellen om er zo (ongezond) slank mogelijk uit te zien, dit resulteert bij de modellen vaak in problemen zoals anorexia, boulimia nervosa, concentratieproblemen op school, en drugsgebruik. Gevolgen van de ondervoeding voor meisjes en jonge vrouwen zijn onder andere groeivertraging, verlate puberteitsontwikkeling en botontkalking. 

Als het normale eetpatroon niet op tijd wordt hervat kan de gezondheidsschade niet meer volledig worden hersteld. In de nog niet volledig ontwikkelende hersenen van meisjes en jonge vrouwen treden bovendien veranderingen op die nooit meer helemaal verdwijnen, ook niet als zij weer een normaal eetpatroon krijgen. Dit is een ernstig probleem waar momenteel geen controle of toezicht op is. Onder het kopje “slechte arbeidsomstandigheden” moet dit in onze ogen onder toezicht gebracht worden en bepaalde maatstaven komen met betrekking tot het BMI van de modellen. Momenteel is er in Amerika al een modellenvakbond opgericht die al wettelijke bepalingen voor het BMI heeft doorgevoerd voor modellen, er is een samenwerkingsverband gecreëerd met deze vakbond om dit ook in Nederland en respectievelijk in Europa door te voeren.

 

Tijdens veel fotoshoots en opdrachten wordt er weinig aandacht geschonken aan de omstandigheden van het model wanneer deze aan het werk is. Vaak komen modellen in te koude omgevingen terecht waarin zij met te weinig bedekking (kleding) werken. Dit komt voornamelijk doordat de meeste fotoshoots in grote studio’s plaatsvinden of de zomer fotoshoots in de winter worden verricht. Ook hier willen wij meer toezicht op en eventueel maatregelen op treffen.

Hieronder staat in kernwoorden waar de stichting maatregelen op wil treffen:

 

 • BMI

 • Eten en verzorging tijdens shoot’s

 • Rust uren

 • Temperatuur

 • Afstand/reistijd

 • Maximale duur shoot/werkuren per dag

Certificeren van modellenbureaus en fotografen.

Alle modellenbureaus of fotografen zullen in aanmerking komen voor een certificaat “correcte bedrijfsuitvoering.” Vooraf doet de stichting onderzoek om te beoordelen of een modellenbureau/fotograaf in aanmerking komt voor dit certificaat. De methode van het onderzoek zal door de stichting niet vrijgegeven worden. Het certificaat zal één jaar geldig zijn, bij geen klachten of overtredingen zal het certificaat stilzwijgend met een jaar verlengd worden, dit geldt ook voor de opvolgende jaren. De stichting is aan het einde van de looptijd van een jaar vrij om het modellenbureau of fotograaf te onderzoeken welke zichzelf heeft opgegeven voor onderzoek en welke door de stichting gecertificeerd zijn. Bij twijfels of verdenkingen is de stichting vrij het certificaat aan het einde van de looptijd van een jaar in te trekken. Wanneer een modellenbureau met een certificaat meer dan drie feitelijke overtredingen heeft gemaakt zal deze zijn certificaat verliezen, na één jaar kan dit modellenbureau of deze fotogra af pas weer een beroep doen op dit certificaat. De stichting is vrij en op geen enkele wijze verplicht een certificaat te verstrekken.

Certificeren van modellenbureaus en fotografen.

Alle modellenbureaus of fotografen zullen in aanmerking komen voor een certificaat “correcte bedrijfsuitvoering.” Vooraf doet de stichting onderzoek om te beoordelen of een modellenbureau/fotograaf in aanmerking komt voor dit certificaat. De methode van het onderzoek zal door de stichting niet vrijgegeven worden. Het certificaat zal één jaar geldig zijn, bij geen klachten of overtredingen zal het certificaat stilzwijgend met een jaar verlengd worden, dit geldt ook voor de opvolgende jaren. De stichting is aan het einde van de looptijd van een jaar vrij om het modellenbureau of fotograaf te onderzoeken welke zichzelf heeft opgegeven voor onderzoek en welke door de stichting gecertificeerd zijn. Bij twijfels of verdenkingen is de stichting vrij het certificaat aan het einde van de looptijd van een jaar in te trekken. Wanneer een modellenbureau met een certificaat meer dan drie feitelijke overtredingen heeft gemaakt zal deze zijn certificaat verliezen, na één jaar kan d it modellenbureau of deze fotograaf pas weer een beroep doen op dit certificaat. De stichting is vrij en op geen enkele wijze verplicht een certificaat te verstrekken.

Controle leggen op prijsverhouding model / modellenbureaus (% fees).

Bij een boekingsovereenkomst tussen een model en een modellenbureau worden er prijsafspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en een modellenbureau.

In bijna alle gevallen krijgt het model ‘welke ingezet wordt door het modellenbureau’ niet te horen welke afspraken er gemaakt zijn tussen de opdrachtgever en het modellenbureau.

Dit betekent dat het model ook bijna nooit hoort hoeveel het modellenbureau verdient op de werkzaamheden die het model uiteindelijk verricht voor de opdrachtgever. Het model wordt bijna in alle gevallen ook opgedragen zich tijdens de opdracht/shoot niet uit te laten over de hoogte van de verdienste.

Wij hebben meerdere bewijzen dat de opdrachtgever vaak een andere waarheid wordt voorgespiegeld door veel modellenbureaus met betrekking tot de verdienste van het model. In veel gevallen wordt er een veel hogere FEE doorberekend door de desbetreffende modellenbureaus dan afgesproken is met de opdrachtgever. Hierdoor worden veel modellen gedupeerd/uitgebuit en voorgelogen.

Ook hebben wij veel bewijzen verzameld dat er in de meeste gevallen niet met een contract wordt gewerkt waardoor een model ook bijna tot geen juridische stappen kan ondernemen tegen dit probleem.

De stichting zet zich in om meer openheid te krijgen over de verdienste van de modellenbureaus, wij willen de modellen dan ook erop attenderen om altijd om de hoogte van de FEE te vragen en dit vast te laten leggen in een modellencontract waar alles duidelijk in benoemd staat. Wanneer een modellenbureau hier niet aan mee wil werken raden wij het model aan geen zaken meer te doen met dit modellenbureau.

Er zal getracht worden door de stichting een maximum te stellen aan de hoogte van de verdienste van een modellenbureau, deze zullen beschreven gaan worden in de collectieve branche voorwaarden welke opgesteld wordt door de modellenstichting.

Wanneer er een twijfel is aan de hoogte van de FEE ten opzichte van de belofte van het modellenbureau of de gebruikelijke FEE van 20% (max 30%) voor bemiddelingsbureaus, raden wij de modellen aan contact met ons op te nemen. Wij proberen jou dan zo goed mogelijk te helpen om de waarheid te achterhalen. Onze dienstverlening is volledig gratis.

Er zal altijd getracht worden de privacy van het model in bescherming te nemen. Elke ondernomen actie naar een derde partij waarin het model benoemd zal moeten worden, zal eerst in overleg besproken worden met het model. Graag verwijzen wij u daarvoor naar onze Privacy Statement op de website.

Controle leggen op prijsverhouding model / modellenbureaus (% fees).

Bij een boekingsovereenkomst tussen een model en een modellenbureau worden er prijsafspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en een modellenbureau.

In bijna alle gevallen krijgt het model ‘welke ingezet wordt door het modellenbureau’ niet te horen welke afspraken er gemaakt zijn tussen de opdrachtgever en het modellenbureau.

Dit betekent dat het model ook bijna nooit hoort hoeveel het modellenbureau verdient op de werkzaamheden die het model uiteindelijk verricht voor de opdrachtgever. Het model wordt bijna in alle gevallen ook opgedragen zich tijdens de opdracht/shoot niet uit te laten over de hoogte van de verdienste.

Wij hebben meerdere bewijzen dat de opdrachtgever vaak een andere waarheid wordt voorgespiegeld door veel modellenbureaus met betrekking tot de verdienste van het model. In veel gevallen wordt er een veel hogere FEE doorberekend door de desbetreffende modellenbureaus dan afgesproken is met de opdrachtgever. Hierdoor worden veel modellen gedupeerd/uitgebuit en voorgelogen.

Ook hebben wij veel bewijzen verzameld dat er in de meeste gevallen niet met een contract wordt gewerkt waardoor een model ook bijna tot geen juridische stappen kan ondernemen tegen dit probleem.

Bescherming bieden voor de uitbetalingen van uitgevoerde opdrachten aan het model.

Er zal een maximum wettelijk termijn worden gesteld voor het uitbetalen van het modellenbureau aan het model. Wanneer dit termijn wordt overschreden heeft een model het recht om via ons het incassotraject in te schakelen. Bij het in gebreke blijven van betalingen wil de stichting zorg dragen voor het inschakelen van het bij ons aangesloten incassobureau. Deze dienst is volledig GRATIS voor het model (die ingeschreven staat voor de nieuwsbrief).

Bij het uitblijven van betaling of door een conflict wil de stichting zorgdragen voor juridische ondersteuning van een advocaat, dit zal altijd eerst in goed overleg besproken worden met het gedupeerde model. Indien nodig zal de advocaat het conflict voorleggen aan het gerechtshof.

Hier staan enkele wettelijke bepalingen waar het modellenbureau zich aan moet conformeren jegens de factuur van het model:

 • Als het model of modellenbureau contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
 • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
 • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Gezien de aard van uw dienstverlening zijn er uitsluitingen die niet in de algemene overeenkomt staan vermeld. Deze uitsluitingen zijn als volgt:

-Ons Incassobureau te Rotterdam behandelt alleen vorderingen die betrekking hebben op het leveren van goederen en diensten (zoals modellenwerk) waarbij de uiteindelijke opdrachtgever (model) een inschrijving heeft bij de kamer van koophandel. Ook zijn er kosteloos afspraken gemaakt voor modellen die met een VAR hebben gewerkt of die een 0 uren contract hebben. Echter zal dit eerst besproken en voorgelegd moeten worden aan het incassobureau om hier uitsluitsel over te geven.
-De Modellenstichting treed op als belangenbehartiger voor modellen, het abonnement zal ook gelden voor leden van de modellenstichting.
-Het incassobureau heeft de voorkeur om enkel met de belangenbehartiger te communiceren over openstaande vorderingen.
-De modellenstichting krijgt online inzage en is het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers. De modellenstichting dient dit te communiceren met de opdrachtgever voorafgaande het indienden van een vordering.
-De modellen van de modellenstichting die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief en hun incasso probleem/vordering hebben ingediend, dienen op de hoogte te worden gebracht van de voorwaarden van het incasso abonnement voorafgaande het indienen van een vordering.
-De opdrachtgever dient schriftelijk (per mail) toestemming te geven voordat daadwerkelijk (gerechtelijke) kosten worden gemaakt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke kosten die daarna gemaakt worden. Dit zal altijd eerst in goed overleg besproken en vastgelegd worden.
-Anders dan in de overeenkomst vermeld bedragen de kosten voor het incasso abonnement €0,- voor de modellen.
-De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast conform de CBS prijsindex, dan wel bij niet beïnvloedbare factoren. Dit zal van te voren altijd duidelijk gecommuniceerd worden met de modellen. Echter is dit nu nog niet van toepassing.
-Aangezien de tarieven zijn gebaseerd op aannames, zal na een halfjaar het contract en de samenwerking worden geëvalueerd, of zoveel eerder indien noodzakelijk.
-Het incassobureau behoudt zichzelf het recht om de samenwerking op te zeggen. Ook zal op dat moment alle ingeschreven modellen voor de nieuwsbrief hier eerst van op de hoogte worden gebracht.

De Algemene Incasso Voorwaarden kan het model persoonlijk bij ons opvragen via de aangegeven contact punten op onze website. Sowieso zal bij het opzetten van een incassotraject de benodigde informatie aangereikt worden.

Er zal altijd getracht worden de privacy van het model in bescherming te nemen. Elke ondernomen actie naar een derde partij waarin het model benoemd zal moeten worden zal eerst in overleg besproken worden met het model. Graag verwijzen wij u daarvoor naar onze Privacy Statement op de website.

Bescherming bieden voor de uitbetalingen van uitgevoerde opdrachten aan het model.

Er zal een maximum wettelijk termijn worden gesteld voor het uitbetalen van het modellenbureau aan het model. Wanneer dit termijn wordt overschreden heeft een model het recht om via ons het incassotraject in te schakelen. Bij het in gebreke blijven van betalingen wil de stichting zorg dragen voor het inschakelen van het aangesloten incassobureau. Deze dienst is volledig GRATIS voor het model (die ingeschreven staat voor de nieuwsbrief).

Bij het uitblijven van betaling of door een conflict wil de stichting zorgdragen voor juridische ondersteuning van een advocaat, dit zal altijd eerst in goed overleg besproken worden met het gedupeerde model. Indien nodig zal de advocaat het conflict voorleggen aan het gerechtshof.

Bescherming bieden tegen onrechtmatig gebruik van het portretrecht.

Als er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het portretrecht van een model kan het model de stichting inschakelen voor onderzoek. De stichting zal bij de aangenomen overtreding natrekken welke rechten er van toepassing zijn. Wanneer er blijk is van het misbruik of het onterecht gebruiken van het portretrecht van een model zal de stichting trachten juridische stappen te ondernemen.

Er zal altijd getracht worden de privacy van het model in bescherming te nemen. Elke ondernomen actie naar een derde partij waarin het model benoemd zal moeten worden zal dit eerst in overleg besproken worden met het model. Graag verwijzen wij u daarvoor naar onze Privacy Statement op de website.

Hier staan enkele wettelijke bepalingen waar het modellenbureau zich aan moet conformeren jegens de factuur van het model:

Bescherming bieden tegen onrechtmatig gebruik van het portretrecht.

Als er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het portretrecht van een model kan het model de stichting inschakelen voor onderzoek. De stichting zal bij de aangenomen overtreding natrekken welke rechten er van toepassing zijn. Wanneer er blijk is van het misbruik of het onterecht gebruiken van het portretrecht van een model zal de stichting trachten juridische stappen te ondernemen.

Er zal altijd getracht worden de privacy van het model in bescherming te nemen. Elke ondernomen actie naar een derde partij waarin het model benoemd zal moeten worden zal dit eerst in overleg besproken worden met het model. Graag verwijzen wij u daarvoor naar onze Privacy Statement op de website.

Hulpverlening voor juridische onenigheden tussen model, fotograaf en modellenbureau.

De stichting zal juridische ondersteuning bieden bij onenigheid tussen een model, ingeschakelde fotograaf en het opdracht-gevende modellenbureau. Als er een conflict ontstaat zal de stichting als bemiddelaar optreden. Als het conflict niet opgelost kan worden doordat het uiteindelijke voorstel om het conflict op te lossen niet wederzijds wordt ingewilligd zal de stichting zorgen voor juridische ondersteuning voor het model. Dit betekent dat de stichting het traject zal begeleiden voor het inschakelen van het bij ons aangesloten incassobureau of een advocaat van ons juridisch adviesteam.

 

Er is een samenwerkingsverband opgezet met incassobureaus en een juridisch adviesteam. De dienstverlening van het incassobureau is gratis voor modellen die zich hebben gemeld bij de modellenstichting & ingeschreven hebben voor de nieuwsbrief. Ons juridisch adviesteam helpt de stichting om ondersteuning te bieden met betrekking tot juridische vraagstukken.

 

Wanneer er na deze uitleg nog vragen zijn, kunnen de modellen contact met ons opnemen op de aangegeven contact manieren op onze website.

Hulpverlening voor juridische onenigheden tussen model, fotograaf en modellenbureau.

De stichting zal juridische ondersteuning bieden bij onenigheid tussen een model, ingeschakelde fotograaf en het opdracht-gevende modellenbureau. Als er een conflict ontstaat zal de stichting als bemiddelaar optreden. Als het conflict niet opgelost kan worden doordat het uiteindelijke voorstel om het conflict op te lossen niet wederzijds wordt ingewilligd zal de stichting zorgen voor juridische ondersteuning voor het model. Dit betekent dat de stichting het traject zal begeleiden voor het inschakelen van een incassobureau of een advocaat.

 

Momenteel zijn er onderhandelingen met verschillende advocatenkantoren om de inrichting hiervan op te zetten in de vorm van een vakbond. Bij een Vakbond kan een model lid worden doormiddel van een maandelijkse bijdrage van abonnementskosten, waardoor het model direct verzekerd is voor juridische conflicten. Hierdoor is het model gevrijwaard van hoge advocaat kosten om te procederen wanneer er juridische conflicten ontstaan. De advocaat zal uiteindelijk ingezet worden via de rechtsbijstand, verleend vanuit onze jurdische samenwerkingspartners. Schrijf je momenteel gratis in via onze nieuwsbief om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen. 

Preventieve zorg bieden tegen corruptie in de modellenbranche.

Jaarlijks komen er in Nederland meerdere modellenbureaus en fotografen bij en verdwijnen er ook een hoop, door faillissement of door het liquideren van de onderneming. Daarnaast zijn er veel modellenbureaus die het model slecht voorlichten en meer aan zelfverrijking doen dan daadwerkelijk een ‘fair business’ vertegenwoordigen. Voor een beginnend model is het daarom erg ingewikkeld om zich op een juiste manier te oriënteren en in te schrijven. Ook bij het opzetten van een portfolio komen verschillende onaangename risico’s om de hoek kijken. Er zijn veel freelance fotografen op de markt die TFP shoots gebruiken voor verkeerde doeleindes zoals pornografie en verboden minderjarige praktijken. Wij willen als stichting zorg dragen en advies geven aan modellen op het gebied van corruptie, onrechtmatig gebruik van hun portfolio, uitbuiting en misbruik van hun rechten.

Momenteel bestaat er ook geen collectieve branchevoorwaarden voor modellen, om deze reden hebben wij ervaren dat veel modellenbureaus/fotografen/reclamebureaus de wetgeving regelmatig overtreden. Om die reden willen wij collectieve branchevoorwaarden realiseren ter bescherming van modellen als richtsnoer voor wettelijke richtlijnen voor het uitvoeren van modellenwerk.

Omdat modellenwerk onder de vrije beroepen valt zijn er ook geen directe hulpinstanties om de modellen te helpen met conflicten of problemen. Om deze reden worden modellen vaak gedupeerd in hun werkzaamheden. Aangezien ikzelf en concullega modellen (vrienden/kennissen) conflicten hebben gehad in de modellenbranche, waarbij wij zelfs juridische procedures hebben ondernomen tegen modellenbureaus en fotografen in verzet tegen verschillende misstanden, is het de bedoeling dat de “De Modellenstichting” er zorg voor zal dragen dat dit soort situaties voor alle modellen tot het verleden behoren. Door te laten zien dat er gestreden wordt voor eerlijke/rechtvaardige wetten en behandeling van een model zal dit er preventief voor zorgen dat er minder conflicten ontstaan in de branche.

Preventieve zorg bieden tegen corruptie in de modellenbranche.

Jaarlijks komen er meerdere modellenbureaus en fotografen bij en verdwijnen er ook een hoop (faillissement of liquideren van onderneming). Daarnaast zijn er veel modellenbureaus die het model slecht voorlichten en meer aan zelfverrijking doen dan daadwerkelijk een fair business vertegenwoordigen. Voor een beginnend model is het daarom erg ingewikkeld om zich op een juiste manier te oriënteren en in te schrijven. Ook bij het opzetten van een portfolio komen verschillende onaangename risico’s om de hoek kijken. Er zijn veel freelance fotografen op de markt die TFP shoots gebruiken voor verkeerde doeleindes zoals pornografie en verboden minderjarige praktijken. Wij willen als stichting zorg dragen en informatie verstrekken om overzicht te creëren en modellen te behoeden voor verkeerde praktijken.

 

Jaarlijks komen er in Nederland meerdere modellenbureaus en fotografen bij en verdwijnen er ook een hoop, door faillissement of door het liquideren van de onderneming. Daarnaast zijn er veel modellenbureaus die het model slecht voorlichten en meer aan zelfverrijking doen dan daadwerkelijk een ‘fair business’ vertegenwoordigen. Voor een beginnend model is het daarom erg ingewikkeld om zich op een juiste manier te oriënteren en in te schrijven. Ook bij het opzetten van een portfolio komen verschillende onaangename risico’s om de hoek kijken. Er zijn veel freelance fotografen op de markt die TFP shoots gebruiken voor verkeerde doeleindes zoals pornografie en verboden minderjarige praktijken. Wij willen als stichting zorg dragen en advies geven aan modellen op het gebied van corruptie, onrechtmatig gebruik van hun portfolio, uitbuiting en misbruik van hun rechten.

Momenteel bestaat er ook geen collectieve branchevoorwaarden voor modellen, om deze reden hebben wij ervaren dat veel modellenbureaus/fotografen/reclamebureaus de wetgeving regelmatig overtreden. Om die reden willen wij collectieve branchevoorwaarden realiseren ter bescherming van modellen als richtsnoer voor wettelijke richtlijnen voor het uitvoeren van modellenwerk.

Wettelijke verantwoordelijkheden vastleggen tussen het model, modellenbureau en opdrachtgever.

Wettelijke verantwoordelijkheden vastleggen tussen het model, modellenbureau en opdrachtgever.

De volgende verantwoordelijkheden van het model en modellenbureau zullen worden vastgelegd in de collectieve branchevoorwaarden, voorbeeld van aandachtspunten welke waarschijnlijk in de collectieve branchevoorwaarden worden vastgelegd:

 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 • Rechten en plichten van het model en respectievelijk het modellenbureau

 • Totstandkoming boekingsopdracht

 • Samenstelling model, prijzen, toeslagen en tarieven

 • Vergoedingen

 • Optie op een model

 • Annuleringen

 • Gebruiksrechten

 • Betalingen

 • Aansprakelijkheid

 • Klachten

 • Geschillenregeling (bijv. geschillen portretrecht)

 

Hoe te realiseren:

Deze voorgenomen richtlijnen zullen door ‘De Modellenstichting’ samen met een fiscaal en algemeen jurist van onze juridische adviesteam in kaart worden gebracht. De Modellenstichting hoopt in de toekomst, met ondersteuning van de overheid, deze collectieve branchevoorwaarden rechtsgeldig te krijgen voor alle modellen in Nederland.

Wettelijke verantwoordelijkheden vastleggen tussen het model, modellenbureau en opdrachtgever.

Wettelijke verantwoordelijkheden vastleggen tussen het model, modellenbureau en opdrachtgever.

De volgende verantwoordelijkheden van het model en modellenbureau zullen worden vastgelegd in de collectieve branchevoorwaarden, voorbeeld van aandachtspunten welke waarschijnlijk in de collectieve branchevoorwaarden worden vastgelegd:

 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

 • Rechten en plichten van het model en respectievelijk het modellenbureau

 • Totstandkoming boekingsopdracht

 • Samenstelling model, prijzen, toeslagen en tarieven

 • Vergoedingen

 • Optie op een model

 • Annuleringen

 • Gebruiksrechten

 • Betalingen

 • Aansprakelijkheid

 • Klachten

 • Geschillenregeling (bijv. geschillen portretrecht)

 

Hoe te realiseren:

Deze voorgenomen richtlijnen zullen door de Modellenstichting samen met een fiscaal en algemeen jurist van onze juridisch adviesteam in kaart worden gebracht. De Modellenstichting hoopt in de toekomst met ondersteuning van de overheid, deze CAO rechtsgeldig te krijgen voor alle modellen in Nederland. De CAO zal als leidraad fungeren voor de toekomstige modellen vakbond.

Controle leggen op de minimale leeftijd om als model te mogen fungeren.

Er zal een wettelijke richtlijn komen op welke leeftijd iemand mag beginnen als betaald model, deze zal gelieerd worden aan het wettelijk arbeidsrecht. Daarnaast zal er uitzondering op deze regel gemaakt worden voor minderjarigen, deze zullen op onder begeleiding van hun ouders of wettelijk voogd de werkzaamheden kunnen verrichten. De boekingsopdracht voor een minderjarig kind zal moeten worden aangegeven bij de stichting. De opdrachtgever moet kunnen onderbouwen dat de boekingsopdracht aannemelijk verantwoord is voor het minderjarig kind. De stichting zal de opdrachtgever informeren of de boekingsopdracht door het minderjarig kind wettelijk verantwoord is en uitgevoerd mag worden. Bij overtreding zal de stichting de arbeidsinspectie inlichten.

Controle leggen op de minimale leeftijd om als model te mogen fungeren.

Er zal een wettelijke richtlijn komen op welke leeftijd iemand mag beginnen als betaald model, deze zal gelieerd worden aan het wettelijk arbeidsrecht. Daarnaast zal er uitzondering op deze regel gemaakt worden voor minderjarigen, deze zullen op onder begeleiding van hun ouders of wettelijk voogd de werkzaamheden kunnen verrichten. De boekingsopdracht voor een minderjarig kind zal moeten worden aangegeven bij de stichting. De opdrachtgever moet kunnen onderbouwen dat de boekingsopdracht aannemelijk verantwoord is voor het minderjarig kind. De stichting zal de opdrachtgever informeren of de boekingsopdracht door het minderjarig kind wettelijk verantwoord is en uitgevoerd mag worden. Bij overtreding zal de stichting de arbeidsinspectie inlichten.

Voorkomen van en hulp bieden bij misbruik van een model.

Wanneer een model zich op enigerwijze misbruikt voelt tijdens een casting, fotoshoot of een boekingsopdracht, kan het model dit melden bij de ‘Modellenstichting’. De Modellenstichting zal het model waar nodig hulp bieden. Er zal door de Modellenstichting een verklaring opgenomen worden, daarnaast zal de Modellenstichting het model doorverwijzen naar de politie en ‘Slachtofferhulp Nederland’. Er is om die reden ook een samenwerkingsverband opgezet met Slachtofferhulp Nederland.

 

De Modellenstichting zal in samenspraak met de recherche en het model contact opnemen met de betrokken tegenpartij. Ook de tegenpartij kan zijn verklaring afleggen bij de recherche en modellenstichting. Wanneer de tegenpartij schuldig wordt bevonden na onderzoek van de politie, zal de betrokken tegenpartij openbaar gemaakt worden op de site van de Modellenstichting. Het model kan gebruik maken van onze advocaat om juridische stappen te ondernemen. Om misbruik te voorkomen zal de Modellenstichting toetsing verrichten bij alle modellenbureaus en fotografen. Dit vooronderzoek zal gedeeltelijk beschreven worden in de certificaten die de Modellenstichting uitgeeft aan de fotografen en modellenbureaus, tevens zijn de certificaten voor modellen en andere hulporganisaties op te vragen uit het register van de Modellenstichting.

Voorkomen van en hulp bieden bij misbruik van een model.

Wanneer een model zich op enigerwijze misbruikt voelt tijdens een casting, fotoshoot of een boekingsopdracht, kan het model dit melden bij de ‘Modellenstichting’. De Modellenstichting zal het model waar nodig hulp bieden. Er zal door de Modellenstichting een verklaring opgenomen worden, daarnaast zal de Modellenstichting het model doorverwijzen naar de politie en ‘Slachtofferhulp Nederland’. Er is om die reden ook een samenwerkingsverband opgezet met Slachtofferhulp Nederland.


De Modellenstichting zal in samenspraak met de recherche en het model contact opnemen met de betrokken tegenpartij. Ook de tegenpartij kan zijn verklaring afleggen bij de recherche en modellenstichting. Wanneer de tegenpartij schuldig wordt bevonden na onderzoek van de politie, zal de betrokken tegenpartij openbaar gemaakt worden op de site van de Modellenstichting. Het model kan gebruik maken van onze advocaat om juridische stappen te ondernemen. Om misbruik te voorkomen zal de Modellenstichting toetsing verrichten bij alle modellenbureaus en fotografen. Dit vooronderzoek zal gedeeltelijk beschreven worden in de certificaten die de Modellenstichting uitgeeft aan de fotografen en modellenbureaus, tevens zijn de certificaten voor modellen en andere hulporganisaties op te vragen uit het register van de Modellenstichting.

Standaardiseren van een modellencontract.

Er zijn twee verschillende werkwijzen/methodes van modellenbureaus met betrekking tot het in dienst nemen van een model. De eerste werkwijze is een model in dienst nemen door middel van een contract waarin het model verklaart dat deze niet voor een ander modellenbureau werkzaam zal zijn. De tweede werkwijze is dat een model een overeenkomst tekent met een modellenbureau waarin het model vrij is voor welk bureau deze nog meer wil werken. ‘De Modellenstichting’ zal trachten beide contracten te standaardiseren met bepaalde clausules, waarin de wettelijke verantwoordelijkheden tussen modellen, fotografen, modellenbureaus en opdrachtgevers worden opgenomen. Ook worden de risico’s voor de modellen hierin vastgesteld. Deze contracten zullen na vooraankondiging te downloaden zijn vanaf deze website. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief om hierover op de hoogte te blijven.

Standaardiseren van een modellencontract.

Er zijn twee verschillende werkwijzen/methodes van modellenbureaus met betrekking tot het in dienst nemen van een model. De eerste werkwijze is een model in dienst nemen door middel van een contract waarin het model verklaart dat deze niet voor een ander modellenbureau werkzaam zal zijn. De tweede werkwijze is dat een model een overeenkomst tekent met een modellenbureau waarin het model vrij is voor welk bureau deze nog meer wil werken. ‘De Modellenstichting’ zal trachten beide contracten te standaardiseren met bepaalde clausules, waarin de wettelijke verantwoordelijkheden tussen modellen, fotografen, modellenbureaus en opdrachtgevers worden opgenomen. Ook worden de risico’s voor de modellen hierin vastgesteld. Deze contracten zullen na vooraankondiging te downloaden zijn vanaf deze website. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief om hierover op de hoogte te blijven.

Extra voorlichtingen en informatie verstrekken over de risico’s van modellenwerk; weinig kansen op de arbeidsmarkt wanneer de carrière eindigt, geen pensioen opbouw, geen vastigheid, buitenland, minderjarig, maatschappelijke acceptatie, etc.

De modellenbranche bestaat voornamelijk uit tieners en twintigers, de meesten hiervan gaan nog naar school of zijn gestopt door het aanlokkelijke idee van het modellenwerk. Modellenbureaus/modellen werken meestal met een VAR verklaring of op basis van freelance, zij verplichten het model zich dan in te schrijven bij de KvK. Hierdoor pleit een modellenbureau zich voor veel zaken vrij, zoals werknemersverzekeringen en doorbetaling bij ziekte. Daarnaast is een modellenbureau op deze manier dus nooit verplicht om het model door te betalen als er geen opdrachten zijn. Ook dreigt er een gevaar wanneer een model het ergens niet mee eens is, het model heeft dan een grote kans om uitgeschreven te worden bij het modellenbureau. Hierdoor creëren de modellenbureau dus een monopolische situatie ten opzichte van de modellen. Een model bouwt tijdens zijn modellencarrière ook geen pensioen of recht op WW op. Wanneer een model voor een lange tijd alleen modellenwerk doet kan hij hierdoor erg in de problemen komen als hij geen werk meer aangeboden krijgt, ook mist het model daardoor jaren van pensioenopbouw. De Modellenstichting wil dit probleem verhelpen.

Extra voorlichtingen en informatie verstrekken over de risico’s van modellenwerk; weinig kansen op de arbeidsmarkt wanneer de carrière eindigt, geen pensioen opbouw, geen vastigheid, buitenland, minderjarig, maatschappelijke acceptatie, etc.

De modellenbranche bestaat voornamelijk uit tieners en twintigers, de meesten hiervan gaan nog naar school of zijn gestopt door het aanlokkelijke idee van het modellenwerk. Modellenbureaus/modellen werken meestal met een VAR verklaring of op basis van freelance, zij verplichten het model zich dan in te schrijven bij de KvK. Hierdoor pleit een modellenbureau zich voor veel zaken vrij, zoals werknemersverzekeringen en doorbetaling bij ziekte. Daarnaast is een modellenbureau op deze manier dus nooit verplicht om het model door te betalen als er geen opdrachten zijn. Ook dreigt er een gevaar wanneer een model het ergens niet mee eens is, het model heeft dan een grote kans om uitgeschreven te worden bij het modellenbureau. Hierdoor creëren de modellenbureau dus een monopolische situatie ten opzichte van de modellen. Een model bouwt tijdens zijn modellencarrière ook geen pensioen of recht op WW op. Wanneer een model voor een lange tijd alleen modellenwerk doet kan hij hierdoor erg in de problemen komen als hij geen werk meer aangeboden krijgt, ook mist het model daardoor jaren van pensioenopbouw. De Modellenstichting wil dit probleem verhelpen.