"Be Pretty, Be Smart, Take Action."

Samenwerkende Partijen

De modellenstichting fungeert met een opgezet samenwerkend netwerk aan juristen en advocaten om de problemen en misstanden in de modellenbranche aan te pakken. U kunt uw klacht of probleem bij ons indienen, wij nemen voor u contact op met onze juridische advies teams als ondersteuning voor een gedegen advies met betrekking tot uw zaak. Onze eerste lijns advies is geheel kosteloos.

Onze Juridische adviesteams:

We zijn momenteel in onderhandeling met de volgende juridische adviesteams: Hello Law (dochteronderneming van ARAG) en advocatenbureaus in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland.

Wanneer u direct uw probleem bij onze juridische adviesteams neerlegt, kunnen er door hun kosten aan u doorberekend worden. Ben hier dus voor gewaarschuwd.

Ter bescherming van de rest van onze partners en samenwerkende partijen, tonen wij hun logo's en eventuele verdere informatie niet meer op onze internetsite. Zij zijn namelijk op verschillende manieren lastig gevallen door fotografen door middel van valse aantijgingen, smaad/laster en leugens. Om onze samenwerkende partijen verder te ontzien in de strijd voor een betere modellenbranche, hebben wij de integere keuze gemaakt hen op deze manier buiten negatieve bejegeningen te houden.

Voor nadere informatie met betrekking tot dit bericht kunt u persoonlijk contact met ons opnemen. Onze partners en samenwerkende partijen hebben aangegeven bereid te zijn u van informatie te verschaffen op het moment dat u deze bij ons opvraagt, echter onder de volgende conditie: Met betrekking tot ‘het bedrijfsrisico’ en ‘de bescherming van onze samenwerkende partijen en partners’ van de stichting, geven wij geen informatie vrij aan (hobby)fotografen of personen die zich inlaten met belangenverstrengeling. Wanneer u informatie bij ons opvraagt, verplichten wij u dan ook om uzelf te identificeren. Wij behouden het recht om niet in te gaan op uw verzoek.

Sponsors

Bent u een voorstander van onze stichting, dan kunt u ons sponsoren. Uw logo of naam wordt door ons hier weergegeven.
Neem met ons contact op wanneer u zich ook wil inzetten voor een betere modellenbranche.

Ambassadeurs

Wij zijn momenteel nog een lijst aan het samenstellen van ambassadeurs die straks op de website toonbaar worden gemaakt.

Bent u zelf model en wilt u ons helpen deze stichting groot te maken, meldt u zich dan aan als ambassadeur. Wij zullen uw naam hier bekend maken.